Status prawny

 
  • Szkoła Podstawowa nr 124 w Warszawie jest szkołą publiczną, ośmioklasową dla dzieci i młodzieży.
  • Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Stołeczne Warszawa.
  • Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
  • Teren szkoły, budynki i wyposażenie są własnością Miasta Stołecznego Warszawy.
  • Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.
  Stworzone przez Małgorzata Wysocka, 10.11.2012 19:49
  Zmodyfikowane przez Małgorzata Wysocka, 19.11.2018 18:59