Zasady funkcjonowania

 
  • Szkoła Podstawowa nr 124 w Warszawie realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa (zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze).
  • Szkoła działa, w szczególności, w oparciu o:
    • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 wraz z późniejszymi zmianami)
    • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3 poz. 19 wraz z późniejszymi zmianami)
    • Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 wraz z późniejszymi zmianami)
  • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 roku Nr 61, pozycja 624 wraz z późniejszymi zmianami) Szkoła Podstawowa nr 124 w Warszawie zatwardziała Statut Szkoły będący aktem prawnym prawa wewnątrzszkolnego.
  Stworzone przez Małgorzata Wysocka, 10.11.2012 19:50
  Zmodyfikowane przez Małgorzata Wysocka, 09.12.2012 20:24