Kompetencje

 

W Szkole działają następujące organy:

  • Dyrektor Szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski

Kompetencje wyżej wymienionych organów określają:

  • Statut Szkoły
  • Regulamin Rady Pedagogicznej
  • Regulamin Rady Rodziców
  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  Stworzone przez Małgorzata Wysocka, 10.11.2012 19:50
  Zmodyfikowane przez Małgorzata Wysocka, 09.12.2012 19:44