Rekrutacja

 

Granica obwodów szkół m. st. Warszawy określa UCHWAŁA NR XLV/1081/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwala_nr_XLV_1081_2017_Rady_m.st._Warszawy-SP_i_G

  Stworzone przez Małgorzata Wysocka, 10.11.2012 19:50
  Zmodyfikowane przez Małgorzata Wysocka, 25.11.2018 13:18